Klinische COPD vragenlijst (CCQ) gratis downloaden

Chiesi College biedt u toegang tot handige hulpmiddelen op het gebied van longgeneeskunde. Eén daarvan is de Klinische COPD vragenlijst© (CCQ). Dit is een korte gezondheidsvragenlijst voor patiënten met COPD, longemfyseem of chronische bronchitis. De test is ontwikkeld door prof. dr. Thys van der Molen, hoogleraar Huisartsgeneeskunde aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Het doel van deze vragenlijst is het meten van de gezondheidstoestand van patiënten met luchtwegklachten als gevolg van deze ziekten. Door middel van het meten van deze gezondheidstoestand kunt u als huisarts of specialist, maar kan ook de patiënt zelf meer inzicht krijgen in de ernst van de symptomen en beperkingen die door de ziekte veroorzaakt worden. Bovendien kan op deze manier het effect van de behandeling op deze symptomen en beperkingen worden gemeten. Veranderingen in de gezondheidstoestand worden weergeven middels een vergelijking ten opzichte van de vorige bepaling.

De opzet van de Klinische COPD vragenlijst (CCQ)

De Klinische COPD vragenlijst© (CCQ) is een gezondheidsvragenlijst met tien items verdeeld in drie domeinen:
  • (S) Symptomen: vraag 1,2,5,6. Deze vragen betreffen de functionele status: in hoeverre voelt de persoon zich fysiek belemmerd door zijn ziekte? Iemand met gevorderde COPD zou redelijkerwijs een probleem met zijn functionele status kunnen hebben.
  • (M) Mentaal: vraag 3,4. Deze vragen hebben betrekking op de emotionele status: in hoeverre heeft een persoon emotioneel last van zijn ziekte, bijvoorbeeld door een reactieve depressie?
  • (F) Functioneel: vraag 7,8,9,10. Deze vragen gaan in op de invloed van de ziekte op de persoon in zijn omgeving en hoe de sociale structuur wordt ervaren?
De totale CCQ-score en de scores op de drie afzonderlijke domeinen lopen van 0 punten (in het geheel geen beperking) tot 6 punten (de grootst mogelijke beperking ). De CCQ is beschikbaar in een weekversie en een 24 uurs-versie welke als dagboek te gebruiken is. De CCQ vragenlijst bestaat in meer dan 60 talen, en is dus ook voor anderstalige patiënten beschikbaar.

Het berekenen en interpreteren van de CCQ scores

Om de totaalscore te berekenen, worden de scores van de antwoorden op vraag 1 t/m 10 opgeteld en vervolgens door 10 gedeeld. De totaalscore komt dan uit op een getal tussen (in het geheel geen beperking) tot 6 punten (de grootst mogelijke beperking ). In de praktijk hebben veel mensen met COPD een totaalscore tussen de 1 en 4. Tel van elk domein de punten op en deel dit door de hoeveelheid vragen van dit domein.

Domeinscore:

  • 0-1 Goed
  • 1-2 Matig
  • 2-3 Vraagt om interventie
  • > 3 Slechte prognose
Wilt u de Klinische COPD vragenlijst© (CCQ) ontvangen? Log dan in met uw accountgegevens, of registreer u op Chiesi-College.nl en vraag hem direct aan.
Over Chiesi College
Chiesi College is erop gericht longprofessionals te ondersteunen bij de diagnostiek en behandeling van longziekten.
Wij bieden regionale nascholingen, online nascholingen, congressen, symposia en servicematerialen op het gebied van longziekten. Kwaliteits- en deskundigheidsbevordering staan hierbij uiteraard hoog in ons vaandel.
Lees meer over Chiesi College of registreer u nu eenmalig om volledig gebruik te maken van alle mogelijkheden die Chiesi College biedt. Heeft u al een account? Dan kunt u uiteraard direct inloggen.

Neem contact met ons op