Nascholing Wat betekent spirometrie voor u in de nieuwe NHG-Standaarden?

Spirometrie is een betrouwbare techniek om de longfunctie of longcapaciteit te meten en vervolgens grafisch uit te beelden. Naast de anamnese en het lichamelijk onderzoek is het een onmisbare test om een eventuele obstructieve longaandoening vast te stellen of te volgen. De test kan al worden afgenomen bij kinderen vanaf 3 à 4 jaar.

Een spirometrie is echter geen gemakkelijke test, omdat er een actieve handeling wordt verwacht van de patiënt. Bij de uitvoering komen in de praktijk veel fouten voor. De volgende ‘fouten’ zijn redenen om een spirometrie over te doen:
 • Hoesten
 • Te trage expiratie
 • Onvolledige expiratie
 • Onspiratie groter dan expiratie
 • Te korte expiratie
Een duidelijke instructie aan de patiënt en een goede uitvoering is dus zeker van belang.Voor het afnemen van de test moet u goed weten hoe de spirometer werkt en hoe u ermee omgaat. Ook het ijken van de spirometer is een belangrijk aspect voor het waarborgen van zuivere test.Voordat tot interpretatie van de onderzoeksgegevens wordt overgegaan, moet u er zeker van zijn dat de test goed is uitgevoerd en er minstens 2 reproduceerbare flow-volume curves zijn. Vervolgens is het juist interpreteren van de test cruciaal.

Chiesi College heeft een nascholing ontwikkeld waarin op een praktische wijze leert om te gaan met de nieuwe waarde van spirometrie in de nieuwe NHG-Standaarden Astma & COPD waarin de nieuwe GLI2012 referentiewaarden en nieuwe afkapwaarden worden aanbevolen. Hoe moet u deze referentiewaarden en afkapwaarden interpreteren en toepassen in uw praktijk? De implementatie hiervan heeft aandacht nodig.

In deze nascholing wordt u meegenomen in deze nieuwe afkappunten en de doorvertaling naar uw praktijk. Na deze nascholing bent u op de hoogte van:
 • De meest voorkomende spirometrie parameters: PEF, FVC, FEV1 en /FCV ratio
 • De weergave van de volume-tijd en de flow-volume curve
 • De begrippen obstructie, restrictie en reversibiliteit
 • Het afnemen van een diagnostische spirometrie afnemen bij een patiënt volgens de ATS/ERS criteria 
 • Het beoordelen van de spirometrie volgens het ROER-schema
 • Het belang van ijken en onderhoud van de spirometer
De nascholing is voor 3 punten geaccrediteerd door de V&VN en NvVPO en voor 2 punten door de CvAH en NAPA.
Over Chiesi College
Chiesi College is erop gericht longprofessionals te ondersteunen bij de diagnostiek en behandeling van longziekten.
Wij bieden regionale nascholingen, online nascholingen, congressen, symposia en servicematerialen op het gebied van longziekten. Kwaliteits- en deskundigheidsbevordering staan hierbij uiteraard hoog in ons vaandel.
Lees meer over Chiesi College of registreer u nu eenmalig om volledig gebruik te maken van alle mogelijkheden die Chiesi College biedt. Heeft u al een account? Dan kunt u uiteraard direct inloggen.

Neem contact met ons op