Online nascholingen

Leren via het internet, naast alle congressen, symposia en workshops, is een niet meer weg te denken methode om op de hoogte te blijven van de laatste stand van zaken onder andere op het gebied van astma & COPD. Deze manier van educatie biedt u de vrijheid om nascholing te volgen op de momenten dat het u echt uitkomt.

Hieronder een overzicht van onze online nascholingen, waarna u direct door 1 druk op knop de online nascholing kan volgen. 

Een antwoord op de meest gestelde vragen omtrent allergie

Online nascholing voor huisartsen, longverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en praktijkondersteuners

Na deze online nascholing bent u op de hoogte van:
  • de definitie allergie, welke reacties dit teweeg brengt, welke allergenen er zijn, welke allergische aandoeningen er zijn en hoe allergie wordt gediagnosticeerd.
  • de soorten inhalatie allergieën en hoe deze gediagnosticeerd en behandeld worden.
  • de soorten voedselallergieën en hoe deze gediagnosticeerd en behandeld worden.
  • de beschikbare geneesmiddelen voor allergie.
Deze online nascholing is geaccrediteerd voor 1 punt door het ABFE/ABC1, V&VN en NVvPO. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Astma & COPD: Herrie in “The Silent Zone”  

Online nascholing voor praktijkondersteuners, longverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten

In deze interactieve online nascholing worden de volgende leerdoelen besproken:

• De moderne inzichten bij de behandeling van astma & COPD.
• De principes en praktische zaken die van belang zijn bij inhalatietherapie.
• De eigenschappen van verschillende toedieningsvormen: poeder versus aërosol en “oude” aërosolen versus “nieuwe“ aërosolen.
• De invloed deeltjesgrootte op klinische uitkomsten zoals astmacontrole en longfunctie.
• De verschillen tussen de langwerkende β2-mimetica.
Deze nascholing is geaccrediteerd door de V&VN en NVvPO voor 1 punt. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Bekijk onze Online nascholingen