Uw Partner in Kwaliteit van Zorg voor Longziekten

Chiesi College

Chiesi College is een initiatief van Chiesi Pharmaceuticals B.V.

Chiesi College biedt Educatie Services, Zorg Services, Online Nascholingen en kennisdeling op het gebied van longziekten. Speciaal voor longartsen, huisartsen en andere professionals binnen de longzorg.

Ongeveer een miljoen Nederlanders lijden aan een longziekte. Astma & COPD zijn natuurlijk de bekende longaandoeningen, maar als professional komt u ook andere longziekten tegen. Iedere longpatiënt heeft een eigen verhaal en zijn of haar omgeving ook. De persoonlijke, maatschappelijke en economische impact van longziekten is zeer groot. Alle reden dus om longziekten zo goed mogelijk te behandelen.

Dat doet u als professional iedere dag. Uw kennis en handelen is erop gericht patiënten beter te maken, of erger te voorkomen.

Chiesi Pharmaceuticals B.V. is gespecialiseerd in de ontwikkeling van geneesmiddelen op het gebied van longziekten. Het is ons streven om u zo goed mogelijk te ondersteunen bij de optimalisatie van uw patiëntenzorg. Dit doen wij door onze producten, maar ook door kwaliteits- en deskundigheidsbevordering en door samen met u te innoveren.

Via Chiesi College bieden wij longartsen, huisartsen en andere professionals binnen de longzorg hoogwaardige, gespecialiseerde, maar vooral praktische kennis en nascholing op het gebied van longziekten. Onze specialisatie in longziekten zorgt ervoor dat wij bovenop actuele ontwikkelingen zitten en oog hebben voor de interessante onderwerpen en innovaties met klinische relevantie.

Chiesi College biedt u op het gebied van longziekten de nascholingen en nationale en internationale congressen op persoonlijke uitnodigingen symposia. Via het kenniscentrum heeft u op ieder gewenst moment toegang tot relevante studies, een selectie van de nieuwste publicaties en congresverslagen en kunt u dit delen met uw team

Aan Chiesi College zijn geen kosten verbonden. Als longarts, huisarts of andere professional binnen de longzorg kunt u zich via deze website eenvoudig registreren. Daarmee heeft u voortaan toegang tot alle informatie. En wij houden u, als u dat wil, proactief op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op longgebied.