Uw Partner in Kwaliteit van Zorg voor Longziekten

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Chiesi Pharmaceuticals B.V. wil graag een bijdrage leveren aan de maatschappij door zo milieuvriendelijk te opereren en zich in te zetten voor ideale leefomstandigheden. Om deze bijdrage mogelijk te maken is gekozen voor optimalisatie van schone lucht gekoppeld aan onze slogan "Chiesi geeft lucht aan mensen en ideëen". Het doel is om er voor te zorgen dat iedereen over schone lucht kan beschikken. Mensen zouden overal ter wereld in schone lucht moeten kunnen opgroeien, leven, werken en functioneren, zeker als er geen schone lucht in de directe leefomgeving voor handen is. Om er voor te zorgen dat via een product of dienst mogelijk wordt, kan iedereen die wil (bedrijven, instanties, groepen en personen) nu aansluiten om dit mogelijk te maken om zodoende een beweging in gang te zetten die zorgt voor 'schone lucht voor iedereen', waar ook ter wereld. Dit project is een initiatief van Chiesi Pharmaceuticals B.V.

Schone lucht is essentieel voor een gezond leven. Om te voorkomen dat mensen luchtwegaandoeningen krijgen of mensen met luchtwegaandoening steeds grotere problemen krijgen in hun dagelijks functioneren, is schone lucht een belangrijke voorwaarde. Schone lucht is tevens onontbeerlijk voor mensen die al moeite hebben met ademen. Onder de brede titel ‘schone lucht voor iedereen’ is een maatschappelijk verantwoord project opgestart in samenwerking met verschillende partners, om invulling gaan geven aan dit thema.

Dit Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Project 'schone lucht voor iedereen' wordt opgebouwd rondom de 4 gebieden, te weten: mobiliteit, veehouderij, industrie en woon-, werkverkeer & leefomgeving. Per gebied zal aansluiting worden gezocht met relevante experts die in staat zijn invulling te gaan geven aan ieder gebied afzonderlijk. Voor het centrale overkoepelende project 'Schone lucht voor iedereen' zal tevens een ambassadeur worden gezocht die zich Nationaal en wellicht zelfs Internationaal aan dit project zal binden. Idealiter zijn de diverse partijen in staat zijn om ook één of meerdere gebieden te koppelen.

Voor meer informatie kijk op www.schoneluchtvooriedereen.nl


Download hier de Brochure Schone Lucht voor Iedereen.pdf