Uw Partner in Kwaliteit van Zorg voor Longziekten

Nascholing spirometrie beoordelen en interpreteren

spirometrieSpirometrie is een betrouwbare techniek om de longfunctie of longcapaciteit te meten en vervolgens grafisch uit te beelden. Naast de anamnese en het lichamelijk onderzoek is het een onmisbare test om een eventuele obstructieve longaandoening vast te stellen of te volgen. De test kan al worden afgenomen bij kinderen vanaf 3 à 4 jaar.

Een spirometrie is echter geen gemakkelijke test, omdat er een actieve handeling wordt verwacht van de patiënt. Bij de uitvoering komen in de praktijk veel fouten voor. De volgende ‘fouten’ zijn redenen om een spirometrie over te doen:

 • Hoesten
 • Te trage expiratie
 • Onvolledige expiratie
 • Onspiratie groter dan expiratie
 • Te korte expiratie

 Een duidelijke instructie aan de patiënt en een goede uitvoering is dus zeker van belang.

Voor het afnemen van de test moet u goed weten hoe de spirometer werkt en hoe u ermee omgaat. Ook het ijken van de spirometer is een belangrijk aspect voor het waarborgen van zuivere test.

Voordat tot interpretatie van de onderzoeksgegevens wordt overgegaan, moet u er zeker van zijn dat de test goed is uitgevoerd en er minstens 2 reproduceerbare flow-volume curves zijn. Vervolgens is het juist interpreteren van de test cruciaal.

Chiesi College heeft een nascholing ontwikkeld waarin u leert de patiënt te instrueren en de spirometrie test op een gestructureerde wijze uit te voeren. Ook leert u de parameters voor de test en wordt er aandacht besteed aan de indicaties voor afname van een spirometrie-test en de contra-indicaties. De nascholing gaat in op de verschillende soorten spirometrie testen, zoals:

 • De (geforceerde vitale capaciteit (FVC - Forced Vital Capacity)
 • De VC ([langzame] Vitale Capaciteit)
 • De MVV (Maximum Voluntary Ventilation). Verder leert u de test te beoordelen en te herleiden tot het bijbehorende (eventuele) longlijden.

Na deze nascholing spirometrie heeft u (basale) kennis van:

 • De longvolumina FEV1, FVC, FER, PEF, MEF 25-50-75.
 • Wanneer spirometrie wordt uitgevoerd in de huisartsenpraktijk.
 • De flow-volume curve en de volume-tijd curve.
 • De voorbereiding en uitvoering van het longfunctieonderzoek.
 • De accepteerbaarheid en reproduceerbaarheid van de manoeuvres.
 • Reversibiliteitstest.
 • Onderhoud van de spirometer (schoonmaken en ijken).

U kunt een longfunctieonderzoek afnemen, een goede gestructureerde uitleg geven aan de patiënt over de uitvoering van het longfunctieonderzoek en de spirometer volgens de richtlijnen schoonmaken en ijken.

Direct aanmelden voor de nascholing spirometrie
Nog niet geregistreerd?

Schrijf u nu in!

Gratis spirometrie kaart en beoordelingsleidraad

Chiesi college voorziet u na de nascholing van een handige tool ter beoordeling van spirometrie. Deze bestaat uit een overzichtelijke spirometriekaart en een leidraad ter beoordeling daarbij. Als u ingeschreven bent bij Chiesi College kunt u deze materialen ook aanvragen via ‘Mijn Praktijk’

Uw spirometer laten ijken

Wilt u uw spirometer laten ijken? Ook dat doet Chiesi College voor u. Meer informatie over het ijken van uw spirometer 

 

Meer over Chiesi College:

Chiesi College bevat hoogwaardige, gespecialiseerde kennis over longziekten. Het gaat om praktische kennis en nascholing.

Chiesi College bieden wij aan longartsen, huisartsen en andere professionals binnen de longzorg aan.

Wij zijn gespecialiseerd in longziekten, wat maakt dat wij ervoor zorgen dat belangrijke actuele ontwikkelingen beschikbaar zijn in dit platform. Wij blijven alert op de interessante topics en innovaties met klinische relevantie op het thema longziekten.

Bent u lid van Chiesi College, dan heeft u toegang tot een breed scala aan informatie op het gebied van longziekten m.b.t. de nascholingen en nationale en internationale congressen en symposia. Ons kenniscentrum biedt u toegang tot relevante studies en een keuze uit de nieuwste publicaties en congresverslagen. Via ons platform kunt u hier op ieder gewenst moment gebruik van maken en u kunt al deze informatie delen met uw team.

Er zijn geen kosten verbonden aan het hebben van een account op Chiesi College. Registreren doet u eenvoudig hier op de site. Bent u longarts, huisarts of heeft u een andere professional rol binnen de longzorg, dan kunt u zich inschrijven. Na uw inschrijving heeft u direct toegang tot de beschikbare informatie. U kunt aangeven of u wenst dat wij u proactief op de hoogte houden van ontwikkelingen en innovaties op longgebied.

Schrijf u nu in!