Uw Partner in Kwaliteit van Zorg voor Longziekten

Herziene NHG-Standaard Astma bij volwassenen

NHG-standaard astma bij volwassenenChiesi College biedt u toegang tot handige hulpmiddelen op het gebied van longgeneeskunde. Eén daarvan is de herziene NHG-Standaard Astma voor Volwassenen 2015. Astma en COPD zijn aandoeningen die veel voorkomen en waar u de komende jaren steeds meer mee te maken zal krijgen. De NHG-Standaard Astma bij volwassenen geeft u richtlijnen voor de diagnostiek, behandeling en monitoring van astma bij personen vanaf 16 jaar.

De belangrijkste wijzigingen in de NHG-Standaard Astma bij volwassenen

Hieronder ziet u de belangrijkste wijzigingen in de herziene standaard t.o.v. de standaard van oktober 2007: 

 • Bij een FEV1/FVC-ratio (na bronchusverwijding) kleiner dan het 5e percentiel (van de referentiewaarden) is luchtwegobstructie aanwezig. Het gefixeerde afkappunt voor obstructie (FEV1/FVC-ratio < 0,7) is vervallen. 
 • Er worden 3 niveaus (goed, gedeeltelijk, slecht) onderscheiden op grond waarvan het beleid wordt aangepast om de mate van astmacontrole vast te stellen.
 • In de diagnostische fase wordt spirometrie verricht vóór en ná gestandaardiseerde bronchusverwijding. 
 • Gestandaardiseerde bronchusverwijding bij spirometrie in de monitoringfase wordt niet aanbevolen, behalve bij gedeeltelijke of slechte astmacontrole. Spirometrie in deze fase wordt verricht met behoud van de eigen luchtwegmedicatie van de patiënt. 
 • Bij langdurige (gedurende 3 jaar) goede astmacontrole met stap-1- of -2-medicatie is spirometrie in de monitoringfase niet meer nodig. Ook bij patiënten met een beperkte levensverwachting kan spirometrie achterwege gelaten worden.
 • De LTA Astma bij volwassenen 2007 is herzien en verwerkt in deze standaard.

De belangrijkste kernboodschappen in de standaard zijn:

 • De diagnose astma wordt gesteld op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek en wordt ondersteund door spirometrie. Bij patiënten met periodiek hoesten zonder dyspneu of expiratoir piepen, is het aantonen van reversibiliteit met spirometrie verplicht. 
 • De hoeksteen van de medicamenteuze behandeling van astma is Inhalatiecorticosteroïden (ICS). 
 • Een langwerkend bèta-2-sympathicomimeticum (LABA) wordt toegevoegd bij het niet bereiken van optimale astmacontrole met een ICS. 
 • Voordat de diagnose astma voldoende zeker is gesteld wordt niet aanbevolen te starten met onderhoudsmedicatie (inhalatiecorticosteroïden)
 • De belangrijkste niet-medicamenteuze maatregel is het streven naar een rookvrije omgeving. 
 • Onder andere de therapietrouw, de inhalatietechniek en het vermijden van prikkels (‘TIP-aandachtspunten’) moeten worden geëvalueerd voordat medicatie wordt verhoogd of uitgebreid.

Download de herziene NHG-Standaard Astma bij volwassenen

Download hier de herziene NHG-Standaard Astma bij volwassenen 2015. 

 
Nog niet geregistreerd?

  Schrijf u nu in! 

Meer over Chiesi College 

Longartsen, huisartsen en andere professionals binnen de longzorg bieden wij via Chiesi College hoogwaardige, gespecialiseerde kennis aan. Het gaat hierbij vooral om praktische kennis en nascholing op het gebied van longziekten. Wij zijn gespecialiseerd in longziekten. Dat zorgt ervoor dat wij belangrijke actuele ontwikkelingen aanbieden in ons platform en wij daarnaast scherp zijn op de interessante onderwerpen en innovaties met klinische relevantie op het gebied van longziekten. Chiesi College biedt u op het gebied van longziekten de nascholingen en op persoonlijke uitnodiging nationale en internationale congressen en symposia. Ons kenniscentrum biedt u toegang tot relevante studies, een selectie van de nieuwste publicaties en congresverslagen. Hier heeft u op ieder gewenst moment toegang toe. Alle informatie kunt u vrijelijk delen binnen uw team. Wij bieden u de toegang tot Chiesi College kosteloos aan. Registratie gaat eenvoudig! Als longarts, huisarts of andere professional binnen de longzorg kunt u zich inschrijven. Vervolgens heeft u toegang tot de genoemde informatie. Als u wil, kunnen wij u proactief op de hoogte van ontwikkelingen en innovaties op longgebied. 

  Schrijf u nu in!