Uw Partner in Kwaliteit van Zorg voor Longziekten

Herziene NHG-Standaard COPD

 

Chiesi College biedt u toegang tot handige hulpmiddelen op het gebied van longgeneeskunde. Eén daarvan is de herziene NHG-Standaard COPD 2015.NHG standaard COPD

COPD is een aandoening die veel voorkomt en waar u de komende jaren steeds meer mee te maken zal krijgen. De NHG-Standaard COPD geeft u richtlijnen voor de diagnostiek, behandeling en monitoring.

De belangrijkste wijzigingen in de NHG-Standaard COPD

Hieronder ziet u de belangrijkste wijzigingen in de herziene standaard t.o.v. de standaard van 2007:

 • Luchtwegobstructie is aanwezig bij een FEV1/FVC-ratio (na bronchusverwijding) kleiner dan het 5e percentiel (van de referentiewaarden); het gefixeerde afkappunt voor obstructie (FEV1/FVC-ratio < 0,7) is vervallen.
 • De ernst van COPD wordt bepaald door de ziektelast, dat wil zeggen: de combinatie van klachten en beperkingen, frequentie van exacerbaties, FEV1 en voedingstoestand (en dus niet alleen door de mate van luchtwegobstructie).
 • In de monitoring fase wordt gestandaardiseerde bronchusverwijding bij spirometrie niet aanbevolen en wordt spirometrie verricht met behoud van de eigen luchtwegmedicatie van de patiënt.
 • Er is meer aandacht voor de wensen en behoeften van de patiënt en voor zelfmanagement bij de behandeling en het omgaan met COPD.
 • De Landelijke Transmurale Afspraak COPD uit 2009 is herzien en opgenomen in deze standaard.

De belangrijkste kernboodschappen in de standaard zijn:

 • COPD komt vrijwel uitsluitend voor bij (ex-)rokers van 40 jaar en ouder.
 • Bij patiënten uit deze risicogroep die de huisarts bezoeken met langdurige of recidiverende (twee keer per jaar of vaker) luchtwegklachten wordt spirometrie aanbevolen.
 • Veranderingen van leefstijl, zoals stoppen met roken en meer bewegen, zijn de basis van het beleid.
 • Klachten worden behandeld met kort- en langwerkende luchtwegverwijders. Deze middelen hebben geen effect op het beloop van de longfunctie (FEV1).
 • Overweeg behandeling met een inhalatiecorticosteroïd (ICS) alleen bij patiënten met frequente exacerbaties (twee of meer per jaar), ondanks behandeling met een langwerkende luchtwegverwijder.
 • Evalueer het effect van behandeling met een ICS na een jaar en staak dit indien het aantal exacerbaties niet afneemt.

Nog niet geregistreerd?

Schrijf u nu in!

Meer over Chiesi College:

Via Chiesi College bieden wij longartsen, huisartsen en andere professionals binnen de longzorg hoogwaardige, gespecialiseerde, maar vooral praktische kennis en nascholing op het gebied van longziekten. Onze specialisatie in longziekten zorgt ervoor dat wij bovenop actuele ontwikkelingen zitten en oog hebben voor de interessante onderwerpen en innovaties met klinische relevantie.

Aan Chiesi College zijn geen kosten verbonden. Als longarts, huisarts of andere professional binnen de longzorg kunt u zich via deze website eenvoudig registreren. Daarmee heeft u voortaan toegang tot alle informatie. En wij houden u, als u dat wil, proactief op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op longgebied.

Schrijf u nu in!