Uw Partner in Kwaliteit van Zorg voor Longziekten

Educatie Service

Chiesi College biedt u een breed scala aan geaccrediteerde nascholingen die bij u in de buurt kunnen worden georganiseerd. Aanvullend op deze nascholingen heeft Chiesi College ook een actueel aanbod van Online Nascholingen, welke aansluiten bij de implementatie van de landelijke zorgstandaarden en initiatieven en richtlijnen op landelijk en regionaal niveau.

De nascholingen zijn ontwikkeld voor huisartsen, apothekers,  verpleegkundig specialisten, physician assistants, longverpleegkundigen, praktijkondersteuners en een ieder die op andere wijze zeer nauw betrokken is bij de behandeling van Astma & COPD.

Astma & COPD: Herrie in "The Silent Zone
Geaccrediteerde nascholing voor huisartsen, praktijkondersteuners, longverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en apothekers. Lees meer

“Het scharnierconsult en het opstellen van een behandelplan” 

Als de (voorlopige) diagnose COPD is gesteld, is het van belang dat de patiënt bij de huisarts op het spreekuur komt voor het bespreken van de diagnose, de implicaties daarvan en voor het opstellen van een (voorlopig) behandelplan. Lees meer

Masterclass Longgeluiden

Geaccrediteerde nascholing over de verschillende typen ademgeruis en bijgeluiden met hun kenmerken, ontstaanswijze en de ziektebeelden waarbij ze voorkomen. Lees meer

 

Nascholing Inhalatie-instructies
Een belangrijk onderdeel is het uniformeren van de inhalatie-instructies. Waar de patiënt zijn/haar instructies krijgt, de uitleg moet altijd hetzelfde zijn.  Lees meer
 

Nascholing Spirometrie, de uitvoering
Het afnemen van een goede spirometrie is niet eenvoudig. Een duidelijke instructie aan de patiënt en een goede uitvoering is hierbij van belang. Daarnaast dient de uitkomst op de juiste manier geïnterpreteerd te worden. Lees meer

 

“Advance care planning en palliatieve zorg bij gevorderd COPD”

Een belangrijk leerdoel van deze nascholing is het krijgen van inzicht in mogelijkheden tot zelfmanagement en het nut van advance care planning  bij gevorderd COPD. Lees meer

 

 

“CAHAG-IMIS module Juiste Middel - Juiste device - Juiste instructie”

De CAHAG en Stichting IMIS zetten zich gezamenlijk in voor de verbetering van de therapietrouw en inhalatietechniek bij Astma & COPD patiënten. Op die manier leveren zij een bijdrage aan doel 3 van het Nationaal Actie Programma van de LAN “20% meer rendement van inhalatiemedicatie”. Lees meer

 


 

 

CASPIR (COPD, Astma en Spirometrie) Praktische spirometrie voor de eerste lijn

De CASPIR cursus is een praktische duo-cursus ontwikkeld door de CAHAG over spirometrie in de eerste lijn, bedoeld voor enerzijds huisartsen en anderzijds praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en praktijkassistentes. Lees meer

CASPIR Refresher Course

De CASPIR Refresher Course is een vervolgcursus voor diegenen die het CASPIR-certificaat hebben behaald is onderdeel van de hercertificering van uw CASPIR. Lees meer

IMIS

IMIS© staat voor Inhalatie-Medicatie-Instructie-School en heeft als doel de instructie voor inhalatiemedicatie te optimaliseren. Lees meer

 “Werken met vragenlijsten RIQ-MON10, CCQ en ACQ“          

Voor het volgen van het beloop van de ziekte bij Astma & COPD patiënten zijn vragenlijsten een goed hulpmiddel naast het afnemen van spirometrieën. In deze nascholing maakt u kennis met vragenlijsten als de CCQ, RIQ-MON10 de MRC en de ACQ. Lees meer

 

“(Dubbel) Diagnose Astma/COPD/Differentiaal Diagnostiek”

De diagnostiek van Astma & COPD is complex. De anamnese is uitgebreid en behoort aangevuld te worden met spirometrie. Echter, lang niet altijd is daarmee de diagnose direct helder. Lees meer

Nascholing "Bloedgassen" 

Belangrijke leerdoelen die terugkomen in deze nascholing zijn het gebruik van pulse-oxymetrie en bloedgasmetingen, de hoofdoorzaken van respiratoire insufficiëntie en de toepassing van zuurstof in de acute situatie en als onderhoudsbehandeling. Lees meer