Uw Partner in Kwaliteit van Zorg voor Longziekten

Wat biedt Chiesi College aan geaccrediteerde nascholingen?

Geaccrediteerde nascholingen longziektenChiesi College biedt u geaccrediteerde nascholingen op respiratoir gebied voor longartsen, huisartsen en andere professionals binnen de longzorg. Chiesi College is erop gericht u te ondersteunen bij de optimalisatie van de diagnostiek en behandeling in uw dagelijkse praktijk voering. Kwaliteits- en deskundigheidsbevordering staan hoog in ons vaandel.

Wij vinden het belangrijk dat onze deelnemers onze programma’s ervaren als direct toepasbaar, interactief en actueel. dankzij onze organisatorische én inhoudelijke deskundigheid ontwikkelen wij kwalitatief, hoogwaardige programma's.

Onze specialisatie in longziekten zorgt ervoor dat wij bovenop actuele ontwikkelingen zitten en oog hebben voor de interessante onderwerpen en innovaties met klinische relevantie.

Overzicht van geaccrediteerde nascholingen

De scholingen die we bieden zijn praktijkgericht en geaccrediteerd door de verschillende beroepsverenigingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze scholingen:  

Masterclass Longgeluiden: Geaccrediteerde nascholing over de verschillende typen ademgeruis en bijgeluiden met hun kenmerken, ontstaanswijze en de ziektebeelden waarbij ze voorkomen.

Bloedgassen: Belangrijke leerdoelen die terugkomen in deze nascholing zijn het gebruik van pulse-oxymetrie en bloedgasmetingen, de hoofdoorzaken van respiratoire insufficiëntie en de toepassing van zuurstof in de acute situatie en als onderhoudsbehandeling.

Advanced care planning en palliatieve zorg bij gevorderd COPD: Een belangrijk leerdoel van deze nascholing is het krijgen van inzicht in mogelijkheden tot zelfmanagement en het nut van advance care planning bij gevorderd COPD.

Nascholing inhalatie-instructies: Een belangrijk onderdeel is het uniformeren van de inhalatie-instructies. Waar de patiënt zijn/haar instructies krijgt, de uitleg moet altijd hetzelfde zijn. Ten grondslag liggen de uniforme LAN inhalatieprotocollen.

Nascholing Spirometrie, de uitvoering: Het afnemen van een goede spirometrie is niet eenvoudig. Een duidelijke instructie aan de patiënt en een goede uitvoering is hierbij van belang. Daarnaast dient de uitkomst op de juiste manier geïnterpreteerd te worden.

CAHAG nascholing (Dubbel)diagnose Astma/COPD/Differentiaal diagnostiek: De diagnostiek van Astma & COPD is complex. De anamnese is uitgebreid en behoort aangevuld te worden met spirometrie. Echter, lang niet altijd is daarmee de diagnose direct helder.

CAHAG nascholing Het scharnierconsult en het opstellen van een behandelplan: Als de (voorlopige) diagnose COPD is gesteld, is het van belang dat de patiënt bij de huisarts op het spreekuur komt voor het bespreken van de diagnose, de implicaties daarvan en voor het opstellen van een (voorlopig) behandelplan.

CAHAG nascholing Werken met vragenlijsten RIO-MON10 CCQ ACQ: Voor het volgen van het beloop van de ziekte bij Astma & COPD patiënten zijn vragenlijsten een goed hulpmiddel naast het afnemen van spirometrieën. In deze nascholing maakt u kennis met vragenlijsten als de CCQ, RIQ-MON10 de MRC en de ACQ.

Astma & COPD: Herrie in "The Silent Zone": Na het volgen van deze nascholing bent u op de hoogte van de moderne inzichten bij de behandeling van Astma & COPD, de eigenschappen van verschillende toedieningsvormen: poeder versus aërosol en ’oude’ aërosolen versus ’nieuwe’ aërosolen en de invloed deeltjesgrootte op klinische uitkomsten zoals astmacontrole en longfunctie.

CASPIR en CASPIR Refresher Course: nascholing spirometrie Astma & COPD: CASPIR heeft tot doel om de kennis en vaardigheden rondom de spirometrie in de huisartspraktijk te verbeteren.

IMIS: Een belangrijk onderdeel is het op één lijn krijgen van de inhalatie-instructies. Waar de patiënt zijn/haar instructies krijgt, de uitleg moet altijd hetzelfde zijn. Dit verbetert het begrip en daarmee de inhalatie van de patiënt. In de praktijk blijkt nog te vaak dat de patiënt verward wordt met verschillende instructies over hetzelfde medicament/toedieningsvorm.

Wist u dat?

  • Onze nascholingen gemiddeld met een 8,2 beoordeeld worden?
  • Onze nascholingen altijd geaccrediteerd zijn?

Naast geaccrediteerde nascholing ook Zorg Services

Daarmee bieden we een breed palet aan kwalitatief hoogstaand en onafhankelijk onderwijs dat we specifiek richten op de inhoud van de zorgprogramma's.

Naast deze geaccrediteerde nascholingen kan Chiesi College u ook ondersteunen met onze Zorg Services. Deze Services zijn erop gericht om uw patiëntenzorg te optimaliseren. Deze Zorg Service bestaat uit de:

Geen passend nascholingsprogramma kunnen vinden? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Om vanaf nu toegang te hebben tot onze Educatie Services, Zorg Services, Online Nascholingen en kenniscentrum op het gebied van longziekten registreert u zich eenmalig voor deze website. Vervolgens houden wij u, als u dat wil, proactief op de hoogte van de actualiteiten op longgebied.

Nog niet geregistreerd?

  Schrijf u nu in!