Uw Partner in Kwaliteit van Zorg voor Longziekten

 

Astma Controle Vragenlijst© (ACQ) gratis downloaden

ACQ VragenlijstChiesi College biedt u toegang tot handige hulpmiddelen op het gebied van longgeneeskunde. Eén daarvan is de Astma Controle Vragenlijst© (ACQ). Dit is een korte gezondheidsvragenlijst voor patiënten met astma, om te beoordelen hoe hun astma onder controle is. De score van de test helpt om het geschikte behandelingsniveau voor astma te bepalen.

Opzet van de Astma Controle Vragenlijst© (ACQ)

De ACQ bestaat uit 7 vragen.

De eerste 6 vragen worden ingevuld door de patiënt. De vragen betreffen de ervaringen in de afgelopen 7 dagen. De antwoorden worden gegeven via een 7-puntsschaal (0 = volledig onder controle tot 6 = buitengewoon slecht onder controle). De zevende vraag betreft de FEV1. De FEV1 is het volume dat in de eerste seconde kan worden uitgeademd tijdens een geforceerde uitademingsmanoeuvre begonnen vanaf het niveau van de totale longcapaciteit. Deze vraag wordt ingevuld door uw klinische staf. De ACQ score is het gemiddelde van alle 7 antwoorden. Alle 7 scores worden dus bij elkaar opgeteld en vervolgens door 7 gedeeld (Berekening: totale score/7).

Interpretatie van de scores van de ACQ vragenlijst

De ACQ vragenlijst is gevalideerd om de volledige breedte van klinische beperkingen te meten van 'volledig onder controle' waarbij de patiënt geen klachten of beperkingen heeft, tot 'buitengewoon slecht onder controle', wat een levensbedreigende situatie kan zijn. De meeste patiënten met een score van 0,75 of lager hebben astma dat voldoende onder controle is. Tussen 0,75 en 1,5 is een grijs gebied waarin patiënten zich op de grens bevinden van afdoende controle. Scores boven 1,5 zijn een sterke indicatie van onvoldoende controle. Als de score van een patiënt met meer dan 0,5 toeneemt of afneemt tussen metingen, dan kan de verandering als klinisch relevant worden beschouwd, en dus een reden voor een eventuele verandering van de behandeling.

ACQ Vragenlijst voor astmapatiënten van 6 jaar en ouder

De ACQ is leeftijdsafhankelijk. De vragenlijst is gevalideerd voor gebruik bij zowel volwassenen als kinderen (6 jaar en ouder) met astma. 

Indien geen sprake is van kortwerkende ß2 agonist (SABA)

Als patiënten geen SABA gebruiken, dan mag vraag 6 weggelaten worden en zal de gemiddelde score berekend worden op basis van de vragen 1 tot 5 +7. Berekening: totale score/6.

Indien de FEV1 niet beschikbaar is

Als de FEV1 niet beschikbaar is, dan mag u de gemiddelde score schatten op basis van vraag 1 tot 6. U deelt dan de totale score door 6. Dit is acceptabel, maar wees u ervan bewust dat u mogelijk astma, dat onvoldoende onder controle is, mist bij patiënten die een slechte perceptie hebben van luchtwegvernauwing. Berekening: totale score/6)

ACQ-5 is valide

De ACQ vragenlijst is valide op basis van vraag 1 tot 5. Echter, de resultaten zijn mogelijk niet zo precies als op basis van de volledige 7-vragen ACQ. Berekening: totale score/5.

Download hier de Astma Controle Vragenlijst© (ACQ)

Via het kenniscentrum van Chiesi College  kunt u tevens de vragenlijst downloaden in het Turks, Arabisch en Pools

Nog niet geregistreerd?

Schrijf u nu in!

Meer over Chiesi College:

Via Chiesi College bieden wij longartsen, huisartsen en andere professionals binnen de longzorg hoogwaardige, gespecialiseerde, maar vooral praktische kennis en nascholing op het gebied van longziekten. Onze specialisatie in longziekten zorgt ervoor dat wij bovenop actuele ontwikkelingen zitten en oog hebben voor de interessante onderwerpen en innovaties met klinische relevantie.

Chiesi College biedt u op het gebied van longziekten de nascholingen en op persoonlijke uitnodiging nationale en internationale congressen en symposia. Via het kenniscentrum heeft u op ieder gewenst moment toegang tot relevante studies, een selectie van de nieuwste publicaties en congresverslagen en kunt u dit delen met uw team.

Aan Chiesi College zijn geen kosten verbonden. Als longarts, huisarts of andere professional binnen de longzorg kunt u zich via deze website eenvoudig registreren. Daarmee heeft u voortaan toegang tot alle informatie. En wij houden u, als u dat wil, proactief op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op longgebied. .

Schrijf u nu in!